Thông tin liên lạc

 

 

Xuất Nhập Khẩu

Chúng tôi mang các mặt hàng truyền thống của Việt Nam ra thế giới và đưa các mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao từ thế giới về Việt Nam.

Hoạt động xuất nhập khẩu của SASCO được thực hiện bởi Trung tâm Hàng Việt và Chi nhánh Hà Nội của SASCO.